Privatumo politika

Bendrosios Privatumo politikos nuostatos

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti klientus apie paslaugos teikėjo galimai vykdomą jų asmens duomenų kaupimą ir apibrėžti tų duomenų tvarkymo taisykles. Taip pat nurodyti, kokiais būdais ir tikslais kliento asmens duomenys gali būti kaupiami, saugomi ir tvarkomi.

Kliento asmens duomenų kaupimas

Paslaugos teikėjas nurodo, kad jo internetinėje svetainėje stiklodarbai.lt esančioje kontaktinėje formoje ar bet kuriuo kitu būdu paslaugos teikėjui nurodyti klientų asmens duomenys gali būti kaupiami, saugomi ir tvarkomi šiais tikslais:

  • atsakant į klientų užklausas, teikiant informaciją apie paslaugų teikėjo atliekamus darbus;
  • pateikiant klientui konkrečius pasiūlymus, juos atnaujinant;
  • išrašant ir pateikiant sąskaitas ar kitus dokumentus;
  • kitais su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

Kliento asmens duomenų kaupimo taisyklės

Paslaugos teikėjas, tvarkydamas sukauptus klientų asmens duomenis, įsipareigoja laikytis šių taisyklių:

  • neatskleisti klientų asmens duomenų trečiosioms šalims;
  • laikytis konfidencialumo ir gerbti klientų privatumą;
  • nepatikėti klientų asmens duomenų tvarkyti tam teisės neturintiems darbuotojams ar kitiems asmenims;
  • turimus duomenis tvarkytis laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

Privatumo politikos išimtys

Paslaugos teikėjas pabrėžia, kad turi teisę nesilaikyti šioje Privatumo politikoje nurodytų klientų asmens duomenų kaupimo, saugojimo ir tvarkymo taisyklių, jei klientas atsisako vykdyti savo įsipareigojimus arba kitaip elgtis paslaugos teikėjas yra įpareigojamas įstatymų.

Kliento teisės ir pareigos

Klientai, internetinėje paslaugos teikėjo svetainėje užpildę kontaktinę formą ar kokiu kitu perdavę savo asmens duomenis paslaugos teikėjui, sutinka su šioje Privatumo politikoje nurodytomis tų duomenų kaupimo, saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis. Kilus klausimams dėl šios Privatumo politikos nuostatų, klientai turi teisę gauti daugiau informacijos susisiekę su paslaugos teikėju jo internetinėje svetainėje stiklodarbai.lt nurodytais kontaktais.